#ВЛАДА — ЦЕ ТИ

#прямадемократія


Переваги системи:

  • позбавлення політичного процесу імітаційного характеру,
  • відкликання депутатів та висловлення недовіри чиновникам через електронний кабінет громадянина
  • можливість безпосередньої участі громадян у політичному процесі,
  • неможливість для політиків нехтувати передвиборчими програмами та діяти всупереч інтересам суспільства,
  • підвищення політичної культури суспільства
  • підвищення ефективності та гнучкості системи влади, її здатності оперативно реагувати на потреби суспільства
  • можливість в швидко виправити помилку при виборі, без необхідності вдаватися до протестних акцій.

ЕЛЕМЕНТИ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Нинішній політичний режим в Україні, хоч і називається «представницькою демократією», на- справді більше схожий на неофеодалізм. В ньому є барони-олігархи, які опонують королю-президенту (головному олігарху) у боротьбі за свої привілеї. Є король-президент, який намагається зламати «чужих» олігархів об коліно заради посилення своєї влади. Є неприступні маєтки-фортеці, відгороджені парканами від решти країни, де засідають «сеньйори». І є приватні армії, які служать цим сеньйорам вірою та правдою, нехтуючи законами.

Верховна Рада в цій системі не є місцем представництва інтересів українського народу – сама така думка викликає в українця лише невеселий сміх. Парламент тут є, скоріше, клубом, де зустрічаються барони або представники олігархів, щоб управляти країною на їхню користь.

Раз на п’ять років громадянам дають ілюзію вибору, висуваючи партії та кандидатів, за якими стоїть один і той же пул олігархів. Вибори справляють враження живого політичного процесу, натомість за весь час української незалежності нам не вдалося створити у владі нормального народного представництва.

Розуміючи імітаційну сутність подібних демократичних процедур і неможливість нічого змінити шляхом виборів, значна частина громадян – освічена, творча, працьовита частина – взагалі відмовляється брати участь у політичному процесі, обираючи для себе своєрідний режим «внутрішньої еміграції» в Україні або зовнішньої – за її межі. Так країна втрачає найбільш актив- ний прошарок своїх громадян, які роблять основний внесок в економіку держави. А разом із ними – і шанси на власний розвиток.

Окрім ілюзії вибору нам створюють ілюзію впливу на державу та чиновників. Але на практиці громадяни не можуть ні відкликати депутата, який їх вчергове обманув, ні домогтися імпічменту президента, ні звільнити чиновника. Лише нещодавно держава «дозволила» людям писати до неї петиції, але і ті не мають жодного реального впливу.

Можна довго та без гарантованого результату боротися з наслідками цієї системи, приймаючи закони, спрямовані на поступове вирівнювання ситуації. Проблема однак в тому, що закони будуть приймати ті самі олігархи, які зацікавлені в збереженні існуючого стану речей.

А можна швидко і кардинально змінити сам принцип формування системи влади, перейшовши до прямої демократії за допомогою сучасних технологій.


ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ

Можливості особистого електронного кабінету, про який йшлося в розділі #Держава-сервіс, є значно ширшими, ніж дистанційне отримування всіх державних сервісів. Електронний кабінет, який зберігає всі особисті дані власника та його цифровий підпис, може використовуватися також і для голосування як щодо загальнонаціональних, так і місцевих питань. При цьому побудова виборів на технології блокчейн дозволяє зберігати повну анонімність голосування, неможливість фальсифікацій і в той же час – можливість відкликати обраного представника в будь-який час.


Головною вадою представницької демократії як такої завжди була певна відірваність органів держави від громадян. В країнах з розвиненою політичною культурою влада, скоріше, намагалася слідувати інтересам суспільства. В «нових демократіях» – до яких належить і Україна – демократичний політичний процес часто перетворювався на імітацію: політики, яким виборці видали п’ятирічний мандат, доволі швидко забували про свої передвиборчі обіцянки, присвячуючи свою каденцію власному збагаченню. Знаючи, що протягом принаймні п’ятирічного терміну вони можуть роби- ти що завгодно – механізмів їхнього відкликання не існує. Це породжувало (і породжує) постійні владні зловживання та прийняття законів, які не тільки не відображають інтересів громадян, а навіть суперечать їм.


Раніше не існувало можливості вплинути на цей процес. Організація та проведення голосування була доволі дорогою та розтягнутою у часі процедурою. Її було важко застосовувати навіть для виборів. Але з роз- витком телекомунікацій, інформаційних технологій, Інтернету, появою принципово нових можливостей в зберіганні й обробці великих маси- вів даних це стане можливим.

Всі важливі питання функціонування держави, формування представницьких органів влади, відкликання чиновників, визначення зовнішньополітичного курсу держави, визначення пріоритетів діяльності місцевої влади буде реалізовано за допомогою електронного кабінету.

 Тому ми виступаємо за те, щоб участь громадян у політичному процесі стала можливою.

Фактично, громадяни зможуть від- кликати мера, місцевих і народних депутатів та навіть президента, якщо ті працюють неефективно або не виконують тієї передвиборчої програми, за яку проголосували люди.

Так демократія знову стане владою народу. Ми побудуємо модель прямої демократії, яка передбачає дуже чіткі процедури прийняття професійних державницьких рішень. А технологія блокчейн забезпечить можливість людині як віддати свій голос за певного кандидата/рішення/законопроект, так і можливість його відкликати.

ВИБОРНІСТЬ ШЕРИФІВ ТА СУДДІВ

Для охорони правопорядку мешканці самі обирають шерифа (го- лову поліції міста (району), якому довірятимуть. Громади також обирають суддів. До участі у виборах допускаються ті, хто пройшов професійні іспити та іспити на добро- чесність.